Home
   Náš cíl
   Genese
   Historie

   Soutěž:
   Media
   na pomoc
   památkám

Činnost PRO BOHEMIA

Rozvíjela se podle potřeb a projektů, které byly v průběhu let realizovány:

– výstavy –

v roce 1993 ve Staroměstské mostecké věži s názvem „Kámen a bolest“ (autor PhDr. Marcel Deyl)

v roce 1994 účast na společné výstavě neziskových organizací s názvem „Lidi lidem“, zaměřená na Kuks (autor PhDr. Marcel Deyl)

v roce 1996 v Colloredo-Mansfeldském paláci v Praze s názvem „Naděje pro Kuks“ (autor Jan Kristofori)

– tiskové konference –

v průběhu dlouholeté činnosti uspořádány tiskové konference a besedy na různá aktuální témata a projekty nadace ve spolupráci s ústavy památkové péče, ministerstvem kultury a různými institucemi

– intervence –

archiv PRO BOHEMIA zahrnuje stovky kopií žádostí, přímluv, doporučení, právních porad při zakládání obdobných nadací; v průběhu času jsme oslovili řadu představitelů kulturní sféry, sněmovny a nyní i senát, členy vlády, tisková média a pod. Mohli jsme poskytnout i některé menší peněžní dary.

– projekty PRO BOHEMIA –

Rok památek 1995, v němž se jednalo o soustředěné získávání médií ke zvýraznění významu architektonického dědictví, byl vyhlášen 5. ledna 1995 ve Valdštejnském paláci projevem tehdejšího ministra kultury Pavla Tigrida. Projekt byl intenzívně podporován Českou televizí a dalšími médii.

Novinářská soutěž o PRIX NON PEREANT na téma Média na pomoc památkám, byla vyhlášena 16. 12. 1996 a pokračuje od svého zahájení již VII. ročníkem. Soutěží se ve čtyřech kategoriích. Vítězové jsou symbolicky odměňováni originálními křišťálovými bloky sklárny MOSER Karlovy Vary. Mediálním partnerem soutěže je Český rozhlas 3 – VLTAVA.

logo Moser       logo Vltavy

Pomoc Kuksu a Betlému – byla dlouholetým projektem k získání finančních prostředků pro obnovu a publicitou v jeho prospěch. Ve spolupráci s Monikou Abbotovou (USA) a řadou dalších se podařilo jeho zapsání na seznam nejohroženějších památek světa 2000.

„Zapomenuté klenoty v krajině“ a „Stezky pokory a naděje“ jsou nyní zatím posledním velkým projektem PRO BOHEMIA, týkajícím se záchrany drobných stavebních památek (boží muka, křížky, křížové cesty, pomníčky, sochy, kapličky), který bychom rádi z nynějšího zaměření na Plzeňsko, Telčsko a Národní park Šumava, rozšířili na celé území České republiky.


Nelze do informace o téměř dvanáct let trvající nepřetržité činnosti, zahrnout nejrůznější cesty, hodiny jednání, navazování kontaktů, konzultací, porad a v neposlední řadě – snahu získat občanskou veřejnost všemi dostupnými prostředky pro cíl, který si PRO BOHEMIA na svém počátku vytkla. Tedy pro záchranu kulturního dědictví, které je dědictvím nás všech. A za které neseme společnou odpovědnost vůči budoucím generacím.