Home
   Náš cíl
   Historie
   Činnost

   Soutěž:
   Media
   na pomoc
   památkám

Genese

V září 1990 byl založen Klub přátel pětilisté růže jako zájmový klub Hnutí za občanskou svobodu a předsedou se stal univerzitní profesor PhDr. František Kavka.

Klub byl zaměřen na činnost ve prospěch města Český Krumlov až po jeho zapsání do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 18. 12. 1992 v Santa Fé (New Mexico). Později, v průběhu rozpadu HOS bylo rozhodnuto založit nadaci, která by sloužila medializaci problému záchrany památek na území Čech, Moravy a Slezska.

Nadace PRO BOHEMIA byla založena 9. 9. 1992, zakladateli se stali PhDr. František Kavka, Mgr. Michael Beneš a Mgr. Naděžda Kalousová, jejím prezidentem JUDr. Pavel Rychetský a ředitelkou Mgr. Naděžda Kalousová.

Od roku 2000 procházela nadace transformací v občanské sdružení, jehož registrace byla provedena 12. 2. 2001. Předsedkyní výboru byla MUDr. Jaroslava Moserová.