Home
   Náš cíl
   Genese
   Činnost

   Soutěž:
   Media
   na pomoc
   památkám

Historie

Dnem 23. května 1990 počínají všechny aktivity ve prospěch Českého Krumlova. V průběhu dvou let je zaznamenáno:

  • 46 návštěv města za účelem konzultací s představiteli města (radnice, zámek, různá občanská sdružení)organizování celonárodní sbírky ve prospěch města pod názvem „Růže pro Petra Voka“
  • tiskové besedy a společně s klubem kultury SNČR i pracovní výjezdy do Českého Krumlova, z nichž nejvýznamnější byla tisková konference 27. září 1990, na které vzešel návrh k zapsání města na seznam UNESCO
  • 29. ledna 1991 se konalo společné jednání PRO BOHEMIA s představiteli radnice a komise UNESCO o možnosti přihlášení města k tomuto zápisu
  • 6. června 1991 se konala společná schůzka občanských iniciativ v hotelu Růže

Archiv PRO BOHEMIA čítá téměř tisíc stran různých intervencí, žádostí o finanční příspěvky MK k rekonstrukci objektů, přímluv, záznamů z jednání, korespondence ke sbírce, pozvánek, tiskových materiálů, článků, fotodokumentace.

Vše ve svém úhrnu této spolupráce vedlo, především zásluhou médií, ke zhodnocení a závěrům města a komise UNESCO, ucházet se o toto mezinárodní uznání městu Český Krumlov.

Sbírka byla ukončena 31. 3. 1992, výnos 35 000 Kč byl na společném jednání s představiteli radnice rozdělen pro Kulturní nadaci města Český Krumlov a Uměleckoprůmyslovou školu Anežky České.

V prosinci téhož roku došlo k zapsání města na soupis světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.