Home
   Náš cíl
   Genese
   Historie
   Činnost


PRIX NON PEREANT

Media na pomoc památkám

je titul soutěže pro novináře, kteří cítí naléhavost potřeby zachování kulturního dědictví, a to movitého i nemovitého, ať už je jeho vlastníkem kdokoliv.

Smyslem soutěže je povzbudit a ocenit nejvýznamnější publicistické počiny, které burcují nejen vládu, parlament, odborné instituce, ale především občanskou veřejnost s cílem vyvolat spoluodpovědnost za kulturní dědictví a probouzet povědomí občanů o kulturní minulosti této země.

Soutěž pro novináře je vyhlašována každoročně. Jsou při ní oceňována publicistická díla dokumentující péči o kulturní dědictví a to především ta, která se obracejí k široké občanské veřejnosti, která není vždy dostatečně informována o aktuálním stavu.


SOUTĚŽNÍ ŘÁD a JEDNACÍ ŘÁD POROTY


Výsledky soutěže za rok

2005 –   9. ročník
2006 – 10. ročník
2007 – 11. ročník
2008 – 12. ročník
2009 – 13. ročník
2010 – 14. ročník
2011 – 15. ročník