Výsledky X. ročníku soutěže
Média na pomoc památkám
2006

V oblasti tisku:

1. místo: Jiřímu Jilíkovi

ze Slováckého deníku, Uherské Hradiště, za obsáhlou reportáž o památném nálezu záhadného nivnického zvonu a pátrání po jeho původu a nápisu na něm. Porota oceňuje nejen zajímavost námětu, ale i úroveň jeho literárního zpracování.

Jiří Jilík
1. cena tisk

2. místo: Marku Pavlišovi

z Olomouckého Večerníku, za seriál věnovaný problému zanedbání černovírského hřbitova, který je místem posledního odpočinku vojáků z první světové války a je zcela zdevastován. Série autorových článků vedla k získání veřejnosti a odpovědných úřadů ke snaze o nápravu. Porota oceňuje důslednost autora, s jakou se držel tématu.
 

3. místo: Danielu Rubešovi

ze Znojemských novin, za seriál 43 článků, v nichž systematicky představuje čtenářům památky Znojemska.
 

Čestné uznání: Redakci časopisu Brána památek

který vydává občanské sdružení Polypeje. Redakce soustředila celou plejádu převážně mladých autorů, kteří se věnují tématice péče o historické památky, často i kritickým pohledem.
 
 

Čestné uznání: Redakci Mf DNES
(skupině autorů)

za seriál Servis na léto, který poutavou formou zve čtenáře k vyplnění volného víkendového času cestováním za historickými památkami.
 
 

Čestné uznání: Václavu Ledvinkovi

z Listů hlavního města Prahy, za seriál Stránky z pražské historie, který popularizuje památky hlavního města.
 
 

V oblasti rozhlasu:

1. místo: Blance Stárkové a Wandě Dobrovské

za pořad „Bojiště 1866“, který byl na stanici Vltava odvysílán v programové řadě Víkendová příloha, u příležitosti 140. výročí. Porota ocenila nápaditost, s jakou byly při zpracování tématu užity specifické rozhlasové prostředky.
 

Blanka Stárková a Wanda Dobrovská
1. cena rozhlas

2. místo: Aleně Zemančíkové

za cyklus „Tovaryšstvo mezi věky“ na stanici Vltava, v němž se autorka rozhodla zpracovat doposud tabuizované téma působení „Tovaryšstva Ježíšova“ na území Českého království. Porota oceňuje zvláště tři části cyklu, věnované významným architektonickým památkám – chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, bývalé Jezuitské koleji – dnes Univerzitní knihovně v Praze – a památkám, zasvěceným Mariánskému kultu. Autorce pořadu se podařilo získat ke spoluprácí přední odborníky na barokní architekturu a na sakrální stavby, cyklus byl obsahově vyvážený a nápaditý pokud jde o užití specificky rozhlasových výrazových prostředků.
 

3. místo: Haně Soukupové

z regionálního studia ČRo České Budějovice, za tradiční letní programovou řadu „Výlety s Vltavou“ (stanice Český rozhlas 3 – Vltava). Autorka atraktivním způsobem dokumentuje snahu soukromých vlastníků vyrovnat se s nesnadným a ekonomicky náročným úkolem revitalizace malých panských sídel.
 

Čestné uznání: Tomáši Sedláčkovi

regionální studio ČRO Brno za cyklus pěti pořadů „S Jaroslavem Klenovským pěti moravskými ghety“. Porota ocenila tématické zaměření cyklu na hmotné památky, které vypovídají o životě židovské komunity v českých zemích. Pokus připomenout v kontextu cyklu Výletů s Vltavou tato místa je podnětný navzdory tomu, že nebyly využity všechny akustické možnosti, které téma nabízelo.
 
 

V oblasti televize:

1. místo: cena nebyla udělena

2. místo: Tvůrčímu týmu České televize Brno

za díl magazínu STYL s názvem Tváře domů, v němž se zevrubně popisují problémy oprav starých domů.
 

3. místo: cena nebyla udělena

Čestné uznání: Tvůrci společnosti ZAK TV

za dokument o Západočeských muzeích.
 
 

Mimořádné uznání: Tvůrčí dvojici
Radovan Lipus - David Vávra

za vytrvalou práci v seriálu České televize o architektuře našich šumných měst, v němž vtipnou formou seznamují širokou veřejnost s mnohdy unikátními stavebními památkami.
 
 

V publicistice:

1. místo: Petru Melničukovi

z Hospodářských novin, za objevný, inspirativní a fundovaný cyklus deseti obsáhlých článků z oblasti duchovního kulturního dědictví a osobnostní kultury připomínaný v citacích v zahraničním tisku.

1.cena publicistika

2. místo: Libuši Bělunkové

šéfredaktorce Kulturního týdeníku A2, za systematickou pozornost, kterou časopis věnuje problémům památkové péče, promyšlenou volbu různorodých témat a autorů, a cílevědomé úsilí o zvýšení autority památkářů a lepší spolupráci mezi nimi, architekty a úřady.
 

3. místo: Akademickému sochaři
              Andreji Šemberovi

za CD ROM Karlův most vydaný v rámci projektu Praha, jedinečná mozaika umění.
 

Čestné uznání: Haně Voděrové

z časopisu Vítaný host, za věcné a kultivované zpracování článků zaměřených na památkové objekty Plzeňska.
 
 

Mimořádné uznání: Blance Polákové

za soustavnou pozornost věnovanou aktuálním otázkám kulturního dědictví a zejména za mimořádný ediční počin, kterým bylo vydání monotématického čísla časopisu ATELIÉR č. 23/2006 zaměřeného výhradně na ochranu památek v naší republice.
Zásluhou širokého spektra oslovených autorů se podařilo vytvořit zajímavé diskusní fórum, které reflektovalo aktuální a sporné otázky mnohovrstevného procesu ochrany kulturního dědictví. Celkem 16 článků, které se podařilo shromáždit z per významných odborníků, mapuje v pestré škále teoretická východiska, legislativní otázky, metodické přístupy i konkrétní výsledky památkové péče ve speciálních oblastech a přispívá tak k formování zásad vztahu celé společnosti k oboru památková péče.
 
 

Cenu Syndikátu novinářů České republiky
ve výši 10 000 Kč

obdržel

Petr Melničuk

redaktor Hospodářských novin za několikaletou inspirativní publicistiku věnovanou problematice péče o památky, oceňovanou v řadě ročníků soutěže.  
 

Cena Syndikátu

1. ceny věnovala firma
oslavující 150 let své existence

1. ceny věnované
firmou Moser

Slavnostní předávání cen moderoval
Václav Žmolík

Václav Žmolík

Akce probíhala za účasti ministra
kultury ČR Václava Jedličky

Ministr kultury ČR


Součástí akce byl i kulturní program

skupina historických tanců CAMPANELLO

zpěvák Filip Bandžak

Historické
 tance 2

Zpěv