Home
   Náš cíl
   Genese
   Historie
   Činnost

   Soutěž:
   Media
   na pomoc
   památkám


VÝZVA


PRO BOHEMIA,

občanské sdružení Praha,
záchrana a ochrana kulturního dědictví

a

Syndikát novinářů České republikyvyzývají k účasti na 19. ročníku novinářské soutěže "Média na pomoc památkám" všechny novináře, kteří se problematikou kulturního dědictví zabývají.

Soutěž pořádá PRO BOHEMIA, občanské sdružení, ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR.

Uzávěrka soutěže je 15. ledna 2016.

Příspěvky zasílejte na adresu:

PRO BOHEMIA,
Korunovační 25,
170 00 Praha 7

Naděžda Kalousová
ředitelka PRO BOHEMIA